גנרטורים בהספק 4MW למרכז המחשוב של בנק מזרחי-טפחות

Peak Shaving Bank Mizrahi

הספק

4MW

מיקום

ישראל

לקוח

בנק מזרחי-טפחות

תקופה

2011-2012

בנק מזרחי טפחות נדרש להגן על מרכז המידע והמחשוב שלו מפני הפרעות באספקת החשמל, אשר עלולות לחשוף אותו לנזקים חמורים, לרבות אבדן נתונים. הודות לגנרטורים עבור השלה יזומה של פ.ק., המספקים גיבוי לאספקת החשמל עבור מרכז המידע והמחשוב, ניתן היה להבטיח עבור הבנק פעילות רציפה וללא הפרעה של מרכז המידע והמחשוב שלו.

השירות של פ.ק. כלל תכנון, בניה וחיבור לרשת של הגנרטורים לגיבוי ועבור השלה יזומה, לרבות שינוע הציוד. פ.ק. מבצעת בנוסף את התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח, כמו גם את הבקרה הטכנית והסביבתית במהלך תקופת הפרויקט, מקום שהן נדרשות.