פרויקטים

Projects References - Overview - no. 1Projects References - Overview - no. 2

הביקוש לפתרונות זמניים לאספקת חשמל מקורו בצורך להבטיח אספקת חשמל רציפה במקרה חירום או מקום בו ישנו מחסור בחשמל. 

מחסור בחשמל עשוי להיווצר עקב נסיבות שונות, לרבות גידול מהיר באוכלוסייה במקביל לשדרוג איטי של תשתיות (טיפוסי לשווקים מתעוררים), מיקום מרוחק של אזורים מאוכלסים ומחסור במשאבים טבעיים להפקת חשמל, כגון בצורת במדינות המסתמכות על אנרגיה הידרואלקטרית.

הפתרונות המהירים והחסכוניים של פ.ק. כוללים תכנון, בניה וחיבור לרשת של פתרונות שונים לאספקת חשמל, לרבות גנרטורים, תחנות כוח זמניות, מערכות אל-פסק (UPS) ומערכות סולאריות. פ.ק. מבצעת בנוסף את התפעול והתחזוקה של פתרונות החשמל האמורים לעיל, כמו גם את הבקרה הטכנית והסביבתית בתקופת הפרויקט.