היסטוריה

About - History - No.1About - History - No.2

קבוצת פ.ק. נוסדה בשנת 1988 בבעלות פרטית והתמקדה באספקת והתקנת גנרטורים.  

בחלוף השנים התרחבה פעילותה של פ.ק. והחברה צברה ידע, ניסיון ומומחיות בתחום של פתרונות זמניים לייצור חשמל. לאור הצלחת החברה, קיבלה פ.ק. החלטה אסטרטגית להיכנס לתחום תחנות הכוח הקבועות ובשנת 2005 רכשה את חברת טלמניע בע"מ. 

לאור הניסיון שצברה החל משנות השמונים ותחומי פעילותה המתרחבים והולכים, הבינה קבוצת פ.ק. כי נדרשת הפרדה בין הפעילות המקומית שלה לבין פעילותה כיצרן חשמל בינלאומי (IPP). בעקבות זאת, קיבלה קבוצת פ.ק. החלטה אסטרטגית נוספת ובשנת 2001 ייסדה את GenRent, ספקית בינלאומית של תחנות כוח זמניות, גנרטורים להשכרה ותחנות משנה עצמאיות. פעילותה של GenRent התרחבה משמעותית מאז היווסדה וכיום היא פועלת בעשרים וחמש מדינות.

בשנת 2008 החלה קבוצת פ.ק. את פעילותה בתחום האנרגיות המתחדשות, הכוללת פיתוח, בניה, תפעול ותחזוקה של תחנות כוח מבוססות אנרגיה סולארית ואנרגיית רוח.

להלן מספר ציוני דרך נוספים בפעילותה של קבוצת פ.ק.:

1995 >> פ.ק. מוסמכת לפעול על פי תקן ISO.

1996 >> פ.ק. רוכשת את החברה הפולנית Horus-Energia, שפועלת כיום כמטה האזורי של החברה במרכז ומזרח אירופה.

1998 >> פ.ק. מייסדת את פעילותה ועסקיה באפריקה.

2002 >> פ.ק. מייסדת את פעילותה ועסקיה במערב אירופה.

2009 >> פ.ק. מייסדת את GenRent ברזיל ומתחילה בפעילות בשוק הברזילאי.

2009 >> פ.ק. מספקת לצה"ל מערכת ניידת לייצור חשמל באמצעות חברה בת, פ.ק. מערכות חשמל.

2011 >> פ.ק. נכנסת לשוק יצרני החשמל הפרטיים באפריקה.

2011 >> פ.ק. מייסדת את פעילותה ועסקיה בדרום-מזרח אסיה.

2012 >> פ.ק. מרחיבה את פעילותה לשווקים נוספים באמריקה הלטינית.