אחריות סביבתית

environmental


הורד את מסמך המדיניות הסביבתית והחברתית של פ.ק.

מדיניות האחריות הסביבתית של פ.ק. מעודכנת ומותאמת באופן מתמיד לפרקטיקות ולטכנולוגיות החדשות ביותר בתחום.

במסגרת מדיניות האחריות הסביבתית מקדמת פ.ק. שימוש בדלקים ובציוד שהינם ידידותיים לסביבה. בנוסף, פ.ק. פועלת באופן מתמיד לשיפור היעילות בייצור החשמל ועושה כל מאמץ על מנת להפחית את זיהום האוויר והאדמה, כמו גם את רמות הרעש.

עבור כל פרויקט מקימה פ.ק. מערכת ניהול המותאמת לטיב ולאופי הפרויקט, וכן לסיכונים ולהשפעות הסביבתיות הכרוכים בו. במסגרת מערכת הניהול מבצעת פ.ק. סקירה סביבתית, לרבות ההשפעה על הסביבה בשלבים השונים של חיי הפרויקט. בנוסף, פ.ק. מכינה תכנית ניהול וקובעת את האופן שבו ינוטרו וידווחו האלמנטים הסביבתיים. כאשר תיתכן השפעה על קהילות מקומיות בעקבות סיכונים או השפעות שליליות פוטנציאליים של פרויקט מסוים, יכלול תהליך הביצוע של פרויקט זה גם היוועצות בקהילות מקומיות אלה.

במסגרת התכנון, הבניה, התפעול ואפילו בעת סיום הפרויקט ופירוקו, מיישמת פ.ק. פרקטיקה של מניעת זיהום וצמצום הזיהום ועוסקת בקידום הפחתת פליטת גזי חממה. פ.ק. משקיעה את מירב המאמצים על מנת למזער או להימנע מפליטת חומרים מזהמים ומיצירת פסולת וחומרים מסוכנים.

פ.ק. אף נוקטת באמצעים להבטחת בריאותן וביטחונן של קהילות מקומיות, לרבות אמצעים למניעת או לצמצום החשיפה הפוטנציאלית לחומרים מסוכנים, מחלות ומפגעים טבעיים כגון מפולות והצפות. כמו כן, פ.ק. נוקטת באמצעים לשימור המשאבים הטבעיים ולהגנה על המגוון הביולוגי (biodiversity), מקום שהדבר נדרש.

בשנת 2012, אימצה פ.ק. את הנוהג של חברות ברזילאיות רבות, ומימנה בשם לקוחותיה ועובדיה את נטיעתו של חורש בן 3,000 עצים.